Het EDEN thema

De bijbelteksten

De schepping (Genesis 1,1-2,4a)
De tuin van Eden (Genesis

Bij het Lam Gods

Schilderden Hubert en Jan van Eyck hier de tuin van Eden – een gedroomde wereld?
Fijnzinnig lieten ze tegelijk verstaan dat ideale beelden misschien bedrog zijn, dat een mens geen onschuldig kind mag blijven, maar via verbod en gedeeld verlangen het leven kan vinden.

Eva heeft geen appel maar een vijg in haar hand, of is het een zuurzoete etrog?
Voor Van Eyck was de vrucht van de ‘boom van goed en kwaad’ (malum) geen appel (malus).
Voor wie goed toekijkt, kleurt Adam met zijn voet  ‘buiten de lijntjes’.
‘Een kleine stap voor een mens, een grote sprong voor de mensheid.’

Helemaal in het midden van het retabel staart het lam ons intrigerend en uitdagend aan.
God, mens en wereld verenigd in een onvoltooid verhaal dat verdergaat.